Wat belicht een haaranalyserapport?

Categorie: Dieren Haaranalyse
372 x bekeken
Anita

Paarden optimalisatie rapport met 5 hoofdcategoriën

Bij het scannen van de haarzakjes wordt de informatie gedigitaliseerd en worden deze gegevens naar Cell-Wellbeing informatiecentrum verzonden. Zij maken binnen een kwartier een breedspectrumrapport. Dit optimalisatierapport is gebaseerd op epigenetica (de invloed van de omgeving op de genen). Daarnaast ook hemodynamica ( dynamiek van de bloedstroom) en bio-informatie. Het bevat relevante informatie over de functionele verbetering van voedingsinformtie van het paard.
Het paarden optimalisatie rapport belicht vijf hoofdcategoriën die mogelijk in volgorde van prioriteit kunnen worden aangepakt. Dit bestaat uit informatie over voeding, resonantie van bepaalde stoffen en additieven. Het kan bepaalde milieueffecten van elektromagnetische apparaten weergeven.
Hoewel het rapport niet bedoeld is als diagnostisch hulpmiddel, biedt het wel brede kennis over voedingsstoffen die verborgen zouden kunnen blijven. Dit onder de constante beweging van het fysieke, emotionele en ecologische lasten van de cyclus van het leven.

De voordelen van het paarden optimalisatie rapport

  • De service is niet-invasief ( wordt van buitenaf gedaan)
  • De resultaten zijn binnen 15 minuten beschikbaar
  • De indicatoren zijn gebaseerd op resonantie van het lichaam van je paard
  • Er zijn 9 belangrijke epigenetische indicator-categorieën
  • Alle suggesties zijn op voeding gebaseerde protocollen
  • Zeer relevant voor de genexpressie van uw paard
  • Veilig en natuurlijk
Ter voorbeeld: optimalisatieoverzicht uit een rapport

Grafieken en tabellen in het paarden optimalisatie rapport

Elk optimalisatierapport biedt de mogelijkheid om voeding en management aan te passen. Dit ter ondersteuning van optimale fysiologie door middel van epigenetica. De gegevens die elk rapport vormen, zijn gebaseerd op informatieve resonantie met de database van omgevingsbestanden. Het is geen fysieke maatstaf voor elementen of factoren die het lichaam beïnvloeden of op het haar zijn opgeslagen. Als zodanig wordt het niet als diagnostisch of medisch van aard beschouwd. Elke vergelijking geeft de relevantie aan van een omgevingsinvloed op basis van een gegenereerde numerieke waarde. Deze waarde heeft geen schaal of basislijn. Maar weerspiegelt de reactie van het individu op de invloed die voor ieder paard kan verschillen. De gegevens zijn gevisualiseerd in de grafieken en tabellen van de rapporten. Ze zijn tevens gecategoriseerd om de informatie gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken. Met de overzichtstabel kunt u snel de belangrijkste problemen beoordelen en de belangrijkste aandachtspunten identificeren.

Prioriteiten (P) en Adviezen (A) markeringen

Het paarden optimalisatie rapport belicht de items met de hoogste resonantie (die het paard het sterkst beïnvloeden). Deze worden gemarkeerd als Prioriteiten (met een P). Degenen met een lagere relevantie zijn adviezen, gemarkeerd met een (A). Een lager niveau van relevantie wordt aangegeven door items die te overwegen zijn. De grootte van een segment geeft de algehele relevantie aan voor het paard. Dit in relatie tot de andere items in dezelfde grafiek. Deze manier om gegevens te bekijken in relatie tot andere gegevens is holistischer.

Daarnaast is er een lijst met voedselbeperkingen voor 90 dagen die niet op de allergieschaal staan, maar op de gevoeligheidsschaal. Dit zijn voedingsmiddelen die de algehele efficiëntie van het systeem verminderen. Voor elk aangegeven item is er een aanbevolen lijst met voedingsmiddelen die aan het dieet kunnen worden toegevoegd. Deze voedingsmiddelen zijn informatiebronnen die het lichaam in staat zullen stellen efficiënter te werken. Ze zullen helpen met optimale genexpressie door epigenetica.

Ter voorbeeld: 90 dagen voedselbeperkingen
Lees verder